จำนวนผู้เช้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1830
mod_vvisit_counterเมื่อตะวา2042
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11551
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน12806
mod_vvisit_counterเดือนนี้36007
mod_vvisit_counterเดือนก่อน57232
mod_vvisit_counterสรุปผู้เยี่ยมชม2905110
ระเบียบการเงิน : เดินทางไปราชการ PDF พิมพ์ อีเมล


ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบดังนี้

การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ


พ.ศ.2526  ปรับปรุงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งก็คือ การไปประชุมอบรม, ฝึกอบรม นอกสถานที่ตั้งของเรานั่นเอง โดยอาจจะมี

หนังสือแจ้ง, คำสั่งแจ้งให้ไป  ซึ่งในกรณีที่เราเจอบ่อยๆ จะมี 2 ประเภท คือ ไปราชการ ภายในจังหวัด 

และไปราชการนอกจังหวัด

 

การไปราชการภายในจังหวัด

ซึ่งก็ได้แก่  การไปประชุมในตัวเมือง เช่น  สสจ.แพร่ ,  รร.นครแพร่ฯ  เป็นต้น ตามแต่ผู้จัด

บ้านเรานั้น ผมไม่รู้ว่า อำเภอใดบ้างที่จะให้ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่ อ.ร้องกวางของเราให้เบิกได้เพียงค่าชดเชยน้ำมัน

เชื้อเพลิง กม.ละ 4 บาท(รถยนต์) หรือ กม,ละ 2 บาท(รถจักรยานยนต์) แต่ต้องดูกำหนดด้วยครับว่า 

แต่ละ รพ.สต.ห่างจากตัวจังหวัดเป็น ระยะทางเท่าไหร่  ซึ่งผมก็มีให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว สำหรับ อ.ร้องกวาง

 

การไปราชการนอกจังหวัด

สามารถเบิกจ่ายตามรายการได้ ดังนี้
1.ค่าพาหนะเดินทาง
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง
3.ค่าที่พัก
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น  ค่าลงทะเบียน  เป็นต้น

 

1. ค่าพาหนะเดินทาง

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว อ.ร้องกวาง จะให้เบิกจ่ายค่าเดินทางไปต่างจังหวัด โดยใช้รถโดยสารประจำทาง

และไม่ประจำทาง ตามความเป็นจริงและใช้อัตราตามความเป็นจริงด้วย

ถ้าจะใช้รถส่วนตัว  ต้องมีความจำเป็นจริงๆ และได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ  ส่วนใหญ่  อ.ร้องกวาง

แต่ไม่แนะนำครับ  แต่ถ้าจะเบิกนั้น ก็เบิกเป็น กม.ละ 4 บาทครับ โดยรับรองระยะทางเองดีกว่า

 

2.ค่าเบี้ยเลี้ยง

เราจะต้องนับระยะเวลาไปราชการ ว่าไปกี่วัน 

ซึ่งถ้าในระดับซี 1-8 จะเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท

หากมีการเลี้ยงอาหาร  กี่มื้อ  เราจะคิด มื้อละ 80 บาท  

สมมุติว่าเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน   (240บาท)  แต่ผู้จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ (80บาท) 

ก็จะสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้  240 - 80 =  160 บาท

 

*แต่ว่าท่านจะต้องทราบว่า วิธีคิดระยะเวลาไปราชการ นั้นคิดอย่างไร  เรามาดูกันครับ

 

 

การนับระยะเวลาไปราชการ

ซึ่งการที่เรานับระยะเวลานั้น ก็เพื่อที่จะใช้ในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้ถูกต้องครับ มีเกณฑ์ดังนี้

 

1.อันดับแรก ให้ดูที่หนังสือขออนุมัติไปราชการ ว่า  อนุมัติวันไหน ถึงวันไหน  ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุด วันลา 

แต่ถ้าช่วงระยะเวลานั้น ถูกสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ประชุมอบรม ก็ให้นับเวลาได้ตามปกติ 

แต่การเขียนขออนุญาต ก็ต้องครอบคลุมด้วย เช่น  มีคำสั่งให้ประชุมวันเสาร์  เราก็สามารถขออนุญาต 

ตั้งแต่วันศุกร์ ถึงวัน อาทิตย์  ได้  เพราะเราเดินทางวันศุกร์ตอนเย็น  กลับมาตอนเช้าวันอาทิตย์

 

2.การนับวันไปราชการ ต้องอยู่ในช่วงที่มีหนังสือคำสั่งให้ไปราชการ   ห้ามเกิน !!

 

3.นับเวลาออกจากที่อยู่ หรือที่ทำงานของท่าน   จนถึง กลับถึงที่อยู่ หรือ ที่ทำงานของท่าน 

เช่น  ออกจากบ้านเวลา 8.00 น.  กับถึงบ้าน  20.00 น.  คิดเป็น 12 ชม.เป็นต้น

 

4.กรณีพักแรม    เราคิด 24 ชม.เป็น 1 วัน  เศษเกิน 12 ชม.นับเป็นอีก 1 วัน  

เช่น   เมื่อนับเวลาไป-กลับแล้ว เป็น  1 วัน กับ 13 ชม.  ก็จะคิดเบี้ยเลี้ยง  2 วันครับ

 

5.กรณีไม่พักแรม   คิด 24 ชม.เป็น 1 วัน  เศษเกิน 12 ชม.นับเป็นอีก 1 วัน  คล้ายกับกรณีพักแรม 

แต่.. ถ้าเกิน 6 ชม.ก็จะนับเป็นครึ่งวัน


* กรณีนี้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ว่าจะให้เบิกได้หรือไม่   เช่น ในอดีต  สสช.แม่แรม และ สสช.ห้วยฮ่อม

ของร้องกวาง   ทาง สสจ. อนุญาตให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้  ในกรณีไปประชุมในตัวจังหวัด  ซึ่งการเดินทาง

ไป-กลับ รวมเวลาประชุม จะกินเวลาประมาณ 10 - 11 ชม.  ก็สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้  ครึ่งวัน 

ก็คือ  120 บาท และถึงแม้จะเลี้ยงอาหาร ก็จะได้ 120 บาทเพราะไม่ครบ 1 วัน

**ปัจจุบัน  ไม่อนุญาตให้เบิกเบี้ยเลี้ยงครับ  ให้เบิกแค่ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

 

6.กรณีลากิจ ลาพักผ่อน ก่อนไปราชการ ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ

 

7.กรณีลากิจ ลาพักผ่อน หลังไปราชการ ให้นับสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ

*กรณีที่ 6, 7 อาจจะงง  ได้  ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ให้ยึดคำสังให้ไปปฏิบัติราชการเป็นหลักครับ 

 เพราะว่าเราขออนุญาตไปราชการ ตั้งแต่วันนั้น  ถึง วันนี้  ก็แสดงว่าเราไปราชการในช่วงเวลานี้

 ดังนั้น ถ้าให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ ถึง สิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ  การยึดตามคำสั่ง  ก็น่าจะไม่ผิด

 


ค่าที่พัก

คือ การเช่าที่พักในโรงแรม หรือที่พัก  ในกรณีที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะให้เลือกแบบเดียวกันทั้งหมดเท่านั้น

*ห้ามเบิกในกรณี    พักในยานพาหนะ,  หรือที่พักที่ทางราชการจัดให้

อัตราค่าที่พัก โรงแรม / ที่พัก
สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ 1-8
พักเดี่ยว  1400   บาท
พักคู่   850   บาท

* ถ้าไปประชุม 2 คนจากหน่วยงานเดียวกัน หรือคณะเดียวกัน
  กรณี เป็นชายทั้งคู่ ต้องพักคู่เท่านั้น  ถ้าเป็น ชาย-หญิงที่ไม่ใช่สามี-ภรรยา สามารถพักเดี่ยวได้ 

  ถ้าเป็นสามี-ภรรยา ให้พักคู่  หรืออยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ตามความเหมาะสม

**ค่าที่พักสามารถเบิกเกินเกณฑ์ที่กำหนดได้  แต่..สามารถเบิกได้ ไม่เกิน 25%

    ในกรณี  ...ในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูง, แหล่งท่องเที่ยว  แต่ต้องมีหลักฐานมาแสดงครับ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เช่น ค่าลงทะเบียน  สามารถเบิกได้เต็มครับ

 


 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

:: ขอให้ใช้ภาษาสุภาพครับ ::


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารน่าสนใจ